Macaristan - Romanya maçı için stada geçen Macar taraftarları seyredeceksiniz...

Bilgi Notu:

Romanya'da ki Macarlar
Romanya'daki Transilvanya ve Banat adı tarihi iki büyük bölge içinde Macarlar da diğer halklarla birlikte yerel halk olarak yaşamaktadır. Romanya'da yaşayan 22 milyon insanın yaklaşık 2,5 milyonu Macarlardan oluşmaktadır. Romanyalı Macarların %96'sı Transilvanya ve Banat'ta yaşamaktadır. Macarların, Romanya'da her türlü kültürel hakları mevcuttur; anadillerinde eğitim, Macarca radyo programları, Macarca televizyon programları, Macarca gazete, Macar partileri, kültürel gruplar, istedikleri zaman anadillerinde avukat tutma gibi çok çeşitli pozitif haklara sahiptirler.  İlköğretim okulundan lisenin bitimine kadar Macarca eğitim gören Macarlar, bu süreçte Rumenceyi iyice öğrenmek için seçmeli ders statüsünde okumaktadırlar. Targu-Mureş, Cluj-Napoca ve Timişora şehirlerinde Macarca eğitim veren üç üniversite bulunmaktadır