Futbol sevgisi cinsiyet, yaş, ırk v.s. tanımaz. İşte video, işte analiz...

FUTBOLUN SOSYOLOJİSİ...

Futbol bilgisinin bereketli bir düzlemi, sosyolojik düzlemdir.
Tahlil edilecek o kadar çok görüngüsü vardır ki bu dünyanın: Futbol endüstrisinin tarihsel gelişimi, işleyişi ve buradaki güç ilişkileri...
Futbol medyası ve onun yerleştirdiği algılama-bilinçlenme kalıpları...
Taraftar kitlelerinin sınıfsal-toplumsal tabanları, oluşturdukları veya parçası oldukları alt-kültürler, bu grupların seferber olma saikleri ve biçimleri... Kulüp kimliklerinin sınıfsal-toplumsal kültür yapılarıyla etkileşimi...
Sınıfsal-toplumsal, ulusal ve yerel kimliklerin tarihsel oluşumunda futbolun rolü...
Buralara bakarak "toplum" hakkında çok şey öğrenilebilir. Üstelik futbolu soğuk bir akademik malzemeye dönüştürmek de değildir bu; bizzat futbola dönük heyecanı boyutlandırır.  Nitekim son onbeş yılda özellikle Batı Avrupa'da "Futbol Sosyolojisi" ya da disiplinlerarası bir çerçevede "Futbol Araştırmaları", birçok sosyalbilimcinin yöneldiği bir alan oldu, uzmanlaşan bölümler, enstitüler kuruldu. Türkiye'de ne yazık ki bu alanda "geriyiz". Günlük tirajları yarım milyonu geçen iki günlük futbol gazetesi var, birçok TV kanalı saatlerini futbola tahsis ediyor, fakat futbolla ilgili yapılan sosyolojik ya da sosyal bilimsel araştırmaların sayısı yok denecek kadar az.  Futbolu sevmenin de bilmenin de birçok türü, birçok düzlemi, birçok imkânı var. Zevkler ve renkler, hiçbir konuda olmadığı kadar futbolda tartışılmalı. Herhalükârda, "Böyle bir sevmek görülmemiştir" - en iyi, sevmeyenler bilir bunu!

Tribundergi.com